Damb’ri|

Truyện Damb’ri (Đam Bơ-ri) -  Truyện cổ tích dân tộc M’nông đặc sắc chọn lọc

Truyện Damb’ri (Đam Bơ-ri) - Truyện cổ tích dân tộc M’nông đặc sắc chọn lọc

Xưa kia, từ lâu lắm, ở vùng Tây Nguyên có thác Buk So (Búc So) reo vui ca hát đêm ngày. Nhưng vua Prum (Pơ-rum) ở gần đó không thích nghe tiếng thác. Lão bảo tiếng thác reo làm lòng dạ lão rất khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên. Lão ra lệnh cho quân lính bắt dân làng phải phá đá cho thác nước xuôi êm, dập  tắt tiếng thác reo, cho yên giấc ngủ của vua.