con mối làm chứng|

Con mối làm chứng - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Con mối làm chứng - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Ngày xưa có hai vợ chồng một nhà nghèo đói nọ, có một đứa con, chừng mười một, mười hai tuổi nhưng thông minh lanh lợi hơn người. Thiếu ăn, nhà ấy thường...