Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng|

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng - Truyện cổ tích Việt Nam hay đặc sắc

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng - Truyện cổ tích Việt Nam hay đặc sắc

Ngày xưa có một người học trò nghèo nhưng học giỏi, được Thiên đình rất chú ý. Trong sổ thiên tào hồi đó đã ghi cho anh chàng đậu tiến sĩ, làm quan đến...