Chàng đốn củi và con tinh|

Chàng đốn củi và con tinh - Truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam

Chàng đốn củi và con tinh - Truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam

Chàng đốn củi vì không đốn đi gốc cây của con tinh đã được đền đáp bằng các vật quý. Sau khi bị ông chủ quán tham lam đánh tráo 2 lần cuối cùng cậu cũng đã lấy lại được những gì đã mất. Từ đó, chàng trai lấy được vợ và dùng các vật quý này để đi khắp nơi giúp đỡ mọi người.