Cái chết của bốn ông sư|

Cái chết của bốn ông sư - Cổ tích thế sự Việt Nam đặc sắc nhất

Cái chết của bốn ông sư - Cổ tích thế sự Việt Nam đặc sắc nhất

Xưa có một người làm nghề kiếm mật ong và sáp nuôi thân. Hàng ngày ông ta đeo trên lưng một chiếc gùi[1], tay cầm cán có buộc bùi nhùi và giẻ đi vào rừng tìm...
Tìm kiếm liên quan: Cái chết của bốn ông sư,