Bơ Lô Đu Lơ hay Truyện trầu cau|

Bơ Lô Đu Lơ hay Truyện Trầu Cau - Truyện Cổ Tích Đặc Sắc Việt Nam

Bơ Lô Đu Lơ hay Truyện Trầu Cau - Truyện Cổ Tích Đặc Sắc Việt Nam

Chuyện kể về hai vợ chồng chàng Rắn và nàng Bum Viêm. Sau khi nàng chết đi được ông Na cứu đã về làm vợ ông Na. Ngày cưới, ông Na mời chàng Rắn đến và như...