Bích Câu kỳ ngộ|

Bích Câu kỳ ngộ - Truyện Cổ Tích Hay Nhất Việt Nam

Bích Câu kỳ ngộ - Truyện Cổ Tích Hay Nhất Việt Nam

Chàng Tú Uyên vốn là người hay chữ, trong một lần tham gia hội đã tìm được người trong mộng. Khi gặp được tiên nữ Giáng Kiều, hai người đã kết duyên. Nhưng...