bánh dày|

Truyện Sự tích bánh chưng, bánh dày - Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất mọi thời đại

Truyện Sự tích bánh chưng, bánh dày - Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất mọi thời đại

Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo...