Bác nông dân lên thiên đàng|Truyện cổ tích thế giới hay nhất

Bác nông dân lên thiên đàng - Truyển cổ Grimm hay nhất

Bác nông dân lên thiên đàng - Truyển cổ Grimm hay nhất

Bác nông dân nọ khi chết đi đến cổng trời thì cùng lúc đó có một vị lãnh chúa cùng đến. Tuy nhiên, Thánh Pêtrux chỉ cho đàn hát để đón lãnh chúa còn bác nông dân thì không. Qua đó cho thấy ở bất kỳ nơi đâu cũng đều có sự thiếu công bằng
Bác nông dân và con quỷ - Truyện cổ Grimm chọn lọc cho bé

Bác nông dân và con quỷ - Truyện cổ Grimm chọn lọc cho bé

Một bác nông dân nọ vốn khôn ngoan và lừa được cả một con quỷ. Sau hai lần lừa thành công con quỷ, nó phải chia cho bác số của cải như lời giao ước.
Tìm kiếm liên quan: Bác nông dân lên thiên đàng,