Ba sợi tóc vàng của con quỷ|Truyện cổ tích thể giới hay

Ba sợi tóc vàng của con quỷ  - Cổ tích Grimm cho bé

Ba sợi tóc vàng của con quỷ - Cổ tích Grimm cho bé

Một cậu bé khi sinh ra đã có số lấy được công chúa. Nhà vua biết được nên đã có ý định giết cậu bé nhưng thật mấy cậu bé đã được cứu. Mười sáu...