anh học trò và ba con quỷ|Kho truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam

Anh học trò và ba con quỷ  -Truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam đặc sắc nhất

Anh học trò và ba con quỷ -Truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam đặc sắc nhất

Chuyện về anh học trò tên Long đã giúp đỡ gia đình phú hộ cứu được cô con gái và thu phục được 3 con quỷ. Sau đó, anh sở hữu được những đồ vật quý từ chúng gồm: một con ngựa, một mặt trời và một mặt trăng. Sử dụng những đồ vật này không chỉ giúp anh thoát khỏi tội khi quân mà còn trở thành một quan huyện.