anh chang ngheo kho|Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Đặc Sắc

Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ - Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Đặc Sắc

Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ - Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Đặc Sắc

Ngày xưa có hai mẹ con một anh chàng nhà nghèo rớt mùng tơi. Vốn khỏe mạnh, lại biết bơi nên chàng được chủ thuyền thuê làm thủy thủ. Được trả trước bốn...