ai tốt hơn ai|Truyện cổ tích dân tộc Thái

Truyện Ai tốt hơn ai? - Truyện cổ tích dân tộc Thái hay nhất cho bé

Truyện Ai tốt hơn ai? - Truyện cổ tích dân tộc Thái hay nhất cho bé

Thời trước có hai anh em, cha mẹ mất sớm, sống với nhau rất êm ấm. Hai người làm việc chung với nhau và ăn ở cùng một nhà. Nhưng đến khi lấy vợ, người anh dần dần thay đổi tính nết. Anh ta muốn làm giàu riêng cho mình nên đối đãi với người em ngày càng lạnh nhạt. Thế rồi anh ta tìm cách chia gia tài [1] cho em ra ở riêng. Người anh chiếm nhiều ruộng tốt, chỉ cho em một ít ruộng xấu. Người em phải ra cuối đồi dựng một túp lều để ở. Từ đó, người anh trở nên giàu có, còn người em ngày càng túng thiếu.