cuoi vova|Truyện cười nước ngoài nổi tiếng

Phòng riêng của Vova - Truyện cười đặc sắc

Phòng riêng của Vova - Truyện cười đặc sắc

Bố Vova đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biẻn đề học sinh ngoan nhìn quanh không thấy Vova đâu cả. Vào phòng thứ 2 học sinh trung bình...