câu thành ngữ Gần mực thì đen gần đèn thì sáng|Ca dao tục ngữ Việt Nam

Giải thích thành ngữ Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Giải thích thành ngữ Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Có thể nói rằng câu thành ngữ gần mực thì đen gần đèn thì sáng là một lời dạy bảo, răn đe sâu sắc của ông cha ta đã để lại. Giúp cho chúng ta có một...