câu chuyện củ cải trắng|Truyện ý nghĩa về tình bạn

Thông điệp từ câu chuyện củ cải trắng - Phân tích chuyên sâu

Thông điệp từ câu chuyện củ cải trắng - Phân tích chuyên sâu

Củ cải trắng là một câu chuyện mang lại một bài học đáng quý để giáo dục cho các em nhỏ về sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống này. Chuyện kể về sự chia sẻ giữa Thỏ, Dê và Hươu về những củ cải trong mùa đông