Vì sao sau mỗi lần gặt xong, người trần gian phải làm lễ cúng thần Lúa