hestia

Hestia - Nữ thần của bếp lửa và gia đình | Thần thoại Hy Lạp bản đầy đủ

Hestia - Nữ thần của bếp lửa và gia đình | Thần thoại Hy Lạp bản đầy đủ

Hestia là nữ thần hiện thân của bếp lửa, sự quây quần của các thành viên trong một gia đình, sức khỏe của gia đình và nội trợ... Tuy nhiên trước kia, nữ thần Hestia từng được coi là thần của đạo đức, sự tôn trọng, tốt bụng, ngoan đạo và thiện chí.