Chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ e bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến