Thành ngữ - Tục Ngữ

Tìm hiểu ý nghĩa và nguồn gốc giải thích, giải nghĩa những câu Thành Ngữ - Tục Ngữ quen thuộc trong kho tàng thành ngữ dân gian Việt Nam.

Kéo cày giả nợ - Thành ngữ tục ngữ Việt nam

Kéo cày giả nợ - Thành ngữ tục ngữ Việt nam

Ngày xưa, có một người tên là Chu văn Địch làm nụng vất vả, cửa nhà đói kém, nhưng tính khí hiền lành, thật thà, nhân ái có đức. Trong cùng, có một nhà giàu thường cho người đấy vay nợ, năm nào cũng vậy, vay vay kém chất lượng giả đã phổ biến.