Ngữ Văn Lớp 11

Ngữ Văn Lớp 11 - Hướng dẫn để học tốt, soạn văn lớp 11

[Ngữ Văn 11] Soạn bài Vào phủ Chúa Trịnh (trích Thượng Kinh Ký Sự)

[Ngữ Văn 11] Soạn bài Vào phủ Chúa Trịnh (trích Thượng Kinh Ký Sự)

Soạn bài Vào phủ Chúa Trịnh giúp các em hiểu rõ hơn về hiện thực sâu sắc lúc bấy giờ đó là quyền lực to lớn của chúa Trịnh, cuộc sống xa hoa hưởng lạc trong phủ chúa. Ngoài ra, tác phẩm cũng bày tỏ quan điểm, thái độ coi thường danh lợi của tác giả.