Bình Khôi Công Chúa - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Bình Khôi Công Chúa - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

  • 05:56 19/04/2020
  • Xếp hạng 4.1/5 với 21 phiếu bầu

Bình Khôi Công Chúa

 

Bình Khôi Thông Tuệ Trinh Thục Công Chúa, Đại Vương. Là tước hiệu mà triều Lê thượng phong cho bà Trưng Nhị, nguyên là phó tướng, phó vương của bà Trưng Trắc (Trưng Vương) trong cuộc khởi nghĩa mang tên Hai Bà.

Cũng như chị, bà Trưng Nhị là một nữ tướng thao lược, đã cùng khởi nghĩa và lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Ngồi trên bành voi, Hai Bà chỉ huy tướng sĩ, đốc thúc lực lượng tiêu diệt thành Luy Lâu và nhiều huyện, thành khác.

Khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, bà Trưng Trắc xưng vương, đóng đô ở Mê Linh, còn bà Trưng Nhị cũng được phong vương, đóng quân ở thành Dền.

Thành Dền, tên chữ là Cự Triền, được xây dựng ở trang Cự Triền, đến nay hãy còn dấu vết, cách thành Mê Linh khoảng 9 dặm.
Thành đắp hình bán nguyệt, có tường cao hào sâu, bốn bề có tháp canh, lại có cổng thành chắc chắn, quân lính canh gác ngày đêm cẩn mật. Trong thành có chỗ ăn chỗ nghỉ cho quân sĩ, có chỗ luyện tập, thi đấu võ nghệ, lại có giếng nước, kho lương đầy đủ.


Khi trận chiến đấu ở Lãng Bạc thất thế, Hai Bà rút về thành Dền cố thủ. Quân địch đánh mãi không được, Mã Viện phải dùng kế bao vây lâu dài.
Y sai đắp một thành khác, cách thành Dền 3 dặm, gọi tên là thành Vượn (thuộc xã Tam Đồng, Yên Lãng). Từ thành Vượn và từ phía Mê Linh (nơi quân giặc đã chiếm) chúng án ngữ các đường tiếp tế và tổ chức nhiều đợt tấn công vào thành Dền. Bất đắc dĩ Hai Bà phải bỏ thành Dền, lui về đất Cẩm Khê.

Tại Cẩm Khê, nhiều cuộc chiến đấu nữa diễn ra. Cuối cùng vì lực lượng ít, quân hai Bà đã thất bại. Cả Hai Bà đều nhảy xuống sông Hát tự tận.Nguồn truyện tại truyencotich.fun

Lại có thuyết nói bà Trưng Nhị bị tử thương trên sông Nguyệt Đức, lúc ấy đang có bão, từng đợt sóng đang dâng lên cuồn cuộn. Quân hai Bà thừa thế xông vào trận địa cướp lấy thi thể của vị chủ tướng rồi vượt sóng đưa về an táng trên núi Hy Sơn thuộc đất Phong Châu ngày nay.

Tại Phong Châu và thành Dền có đền thờ của bà Trưng Nhị. Còn tên của bà, từ bao đời nay, vẫn gắn liền với bà Trưng Trắc. Nhân dân gọi hai vị khởi xướng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đầu tiên, đơn giản chỉ là Hai Bà Trưng, một cách gọi thật dân dã, gần gũi mà kính trọng.

>>>Xem thêm truyện cổ tích đặc sắc tại "Truyện Cổ Tích Dân Gian Việt Nam Đặc Sắc".
 

 
Cùng chuyên mục
Đoạn kết - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Đoạn kết - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Khi Trạng trở về, vào chầu vua. Vua thương Trạng đi xa, đường đất nước người đã...

Cầm đầu sứ bộ sang Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Cầm đầu sứ bộ sang Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Về phần ta thì cứ ba năm lại phải cử người đi sứ một lần, Nhà vua cử Trạng đi. T...

Đấu trí với sứ Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Đấu trí với sứ Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Năm ấy vua Tàu sai sứ sang nước ta để phong vương cho vua Thánh Tông. Nhưng vua...

Ông Nam Cường - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Ông Nam Cường - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Vào thời ấy chẳng rõ là thời nào, ở làng Quần-anh có một người phù thuỷ có nhiều...

Cố Bu - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Cố Bu - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Ngày xưa ở làng Phan-xá thuộc Hà-tĩnh – một làng ngay sát nách con sông mà nước...

Hầu Tạo - Truyện cổ tích dân gian hay nhất việt nam

Hầu Tạo - Truyện cổ tích dân gian hay nhất việt nam

Ở làng Tuần-lễ thuộc xứ Nghệ có một anh chàng tên là Tạo. Tạo sinh ra có một nốt...