Đấu trí với sứ Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Đấu trí với sứ Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

  • 05:56 19/04/2020
  • Xếp hạng 4.8/5 với 18 phiếu bầu

Đấu trí với sứ Tàu

Năm ấy vua Tàu sai sứ sang nước ta để phong vương cho vua Thánh Tông. Nhưng vua Tàu còn có ý muốn thử xem vua ta ra sao. Một hôm sứ Tàu rủ nhà vua đánh cờ. Vua lo lắm, gọi Trạng vào hỏi làm cách gì để thắng cờ. Trạng tâu:

– Bệ hạ cứ cho bầy bàn cờ ra giữa sân rồi sai Trạng Cờ ăn mặc giả làm lính che lọng đứng hầu. Trên lọng, dùi một lỗ thủng. Hễ Trạng Cờ xoay lọng, ánh nắng chiếu vào chỗ nào thì bệ hạ cứ nhắc quân đi vào chỗ ấy.

Vua khen phải, sai lập bàn cờ. Quả nhiên đánh một lúc sứ Tàu bị dồn vào nước bí phải chịu thua.

Tuy vậy sứ tàu chưa chịu thôi. Hôm sau y lấy cây gỗ lớn ngầm đem bào nhẵn đầu đuôi như nhau rồi đố vua Thánh Tông xem đầu nào là ngọn.

Vua lại hỏi Trạng, Trạng tâu:


– Bệ hạ chớ lo, hạ thần đã có cách.

>>>Có thể bạn quan tâm truyện: Đẽo cày giữa đường - Kho tàng truyện cổ tích ngụ ngôn

Ðêm đến bèn sai người ra phóng uế bừa bãi vào mấy cây gỗ. Sáng dậy, Trạng kêu rầm lên là dơ bẩn bắt khiêng gỗ ra sông rửa và dặn hễ thả xuống thấy đầu nào chìm thì đánh dấu. Thế là nhà vua cứ ung dung chỉ vào đầu gỗ có dấu bảo đó là gốc.

Sứ Tầu lại càng tức, lấy cây gỗ bào nhẵn rồi sơn kín cả đi đề ba chữ Hồ bất thực rồi đố vua biết là cây gỗ gì:

Trạng ứng khẩu tâu vua:Nguồn truyện tại truyencotich.fun

– Hồ bất thực là cáo chẳng ăn, cáo chẳng ăn thì cáo đói, cáo đói thì cáo gầy, cáo gầy là cây gạo.

Sứ Tàu thua mấy lần than rằng:

– Ai ngờ nước Nam lại có nhiều nhân tài.

Từ đó, không dám dở trò gì nữa.

>>>Xem thêm truyện cổ tích đặc sắc tại "Truyện Cổ Tích Dân Gian Việt Nam Đặc Sắc".
 

 
Cùng chuyên mục
Quýt làm Cam chịu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Quýt làm Cam chịu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Một hôm trong cung, công chúa mất đôi vòng ngọc rất quí mang từ bên Tàu về. Nghe...

Trạng gặp người Tiên - Truyện cổ tích dân gian hay nhất việt nam

Trạng gặp người Tiên - Truyện cổ tích dân gian hay nhất việt nam

Bùi tướng Công mừng rỡ sai đặt tiệc ở Thủy Ðình trên hồ Bán Nguyệt ăn mừng và đư...

Thâm tinh huyền lý - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Thâm tinh huyền lý - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Lại một lần khác, đi đến một ngôi chùa kia, cả ba rủ nhau vào vãn cảnh. Nhà sư t...

Cầm đầu sứ bộ sang Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Cầm đầu sứ bộ sang Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Về phần ta thì cứ ba năm lại phải cử người đi sứ một lần, Nhà vua cử Trạng đi. T...

Đoạn kết - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Đoạn kết - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Khi Trạng trở về, vào chầu vua. Vua thương Trạng đi xa, đường đất nước người đã...

Bình Khôi Công Chúa - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Bình Khôi Công Chúa - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Bình Khôi Thông Tuệ Trinh Thục Công Chúa, Đại Vương. Là tước hiệu mà triều Lê th...