Trả lễ Thành Hoàng - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Trả lễ Thành Hoàng - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

  • 05:56 19/04/2020
  • Xếp hạng 4.5/5 với 15 phiếu bầu

Trả lễ Thành Hoàng

Sau trận con ốm, lần này lại đến lượt vợ Quỳnh nằm liệt giường liệt chiếu. Người nhà bổ nhau đi xem bói, xem toán, về loan tin ầm lên là động thành hoàng, phải liệu mà ra đình lễ tạ.
Quỳnh nào có tin gì chuyện dị đoan nhảm nhí ấy, nhưng thương vợ rơi vào cảnh gần đất xa trời, nên cũng hạ mình cầu cứu thành hoàng. Khăn áo chỉnh tề, trong làn hương khói nghi ngút cửa đình, Quỳnh khấn rằng:

Vợ nhà tớ đau
Lần này giúp nhau
Xin hai con gà
Đem ra hậu tạ!

Thành hoàng nghe vậy lấy làm mừng; lần trước hắn chỉ tạ hai quả trứng, lần này thì những hai con gà. Được lắm. Thế là thành hoàng tưởng bở, tha tội chết cho vợ Quỳnh ngay tắp lự.
Vợ Quỳnh khỏi bệnh, người nhà nhắc Quỳnh làm lễ tạ. Quỳnh liền bắt hai con gà mới nở, đem ra cắt tiết làm thịt. Mọi thứ tim gan, ruột mề… đều được xếp vào đĩa chu tất cùng thịt hai con gà ranh. Ai nấy đều sững sờ, có ý can ngăn.

Quỳnh làm mặt giận, gắt ỏm tỏi:
– Ta hứa lễ tạ hai con gà, chứ có khấn bố gà, mẹ gà đâu.

Chỉ thành hoàng là đau; chưng hửng vì thua mưu Trạng.Nguồn truyện tại truyencotich.fun


>>>Xem thêm truyện cổ tích đặc sắc tại "Truyện Cổ Tích Dân Gian Việt Nam Đặc Sắc".
 

 
Cùng chuyên mục
Giỏi từ trong bụng mẹ - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Giỏi từ trong bụng mẹ - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Có nhiều câu chuyện về một nhân vật xuất chúng được nhân dân truyền tụng từ đời...

Đãi tiệc quan Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Đãi tiệc quan Tàu - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Nghe tin Quỳnh đãi tiệc, các quan Tàu bảo nhau kéo đến rất đông. Quỳnh sai quân...

Tiền chủ, hậu khách - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Tiền chủ, hậu khách - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Trong thời gian đi sứ bên Tàu, một lần quan thừa tướng nước ấy mời Trạng Quỳnh đ...

Trạng Quỳnh dạy học - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Trạng Quỳnh dạy học - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Trạng Quỳnh bỏ nhà quan Bảng ra về, đi đến nửa đường thì gặp một anh thợ cày, xe...

Gốc tích Trạng Lợn - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Gốc tích Trạng Lợn - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Họ Dương ở làng Dừa thuộc tỉnh Hà Nam (Bắc Việt) là một gia tộc có nhiều người l...

Mua lợn - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Mua lợn - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Thấm thoắt Chung Nhi được mười ba tuổi mà học quyển Tam Tự Kinh chưa thuộc. Lươn...