Trạng chết chúa cũng băng hà - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Trạng chết chúa cũng băng hà - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

  • 05:55 19/04/2020
  • Xếp hạng 4.9/5 với 22 phiếu bầu

Trạng chết chúa cũng băng hà

Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được mười hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng: – Hôm nay ta vào hầu yến Chúa, lành ít, dữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang. Dặn xong, lên võng đi. Quỳnh vào đến cung, đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo: – Lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi, có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi vào ăn yến, người không được từ. Quỳn

  Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được mười hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng:

      - Hôm nay ta vào hầu yến Chúa, lành ít, dữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang.

      Dặn xong, lên võng đi.

      Quỳnh vào đến cung, đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo:


      - Lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi, có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi vào ăn yến, người không được từ.

      Quỳnh biết chúa thù về cây cải hôm nọ, không ăn không được. Vừa nếm một miếng thì chúa hỏi:

      - Bao giờ Quỳnh chết?

      Quỳnh thưa:

      - Bao giờ chúa băng hà thì Quỳnh cũng chết?

      Ăn xong, Quỳnh thấy trong người khang khác, cáo xin về. Vừa về đến nhà thì tắt hơi. Vợ con cứ theo lời Quỳnh dặn mà làm. Chúa sai người dò xem Quỳnh có việc gì không, thấy Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì.Nguồn truyện tại truyencotich.fun

      Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết.

      Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng:

      "Trạng chết chúa cũng băng hà

      Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn".

h biết chúa thù về cây cải hôm nọ, không ăn không được. Vừa nếm một miếng thì chúa hỏi: – Bao giờ Trạng chết? Quỳnh thưa: – Bao giờ chúa băng hà thì Quỳnh cũng chết? Ăn xong, Quỳnh thấy trong người khang khác, cáo xin về. Vừa về đến nhà thì tắt hơi. Vợ con cứ theo lời Quỳnh dặn mà làm. Chúa sai người dò xem Quỳnh có việc gì không, thấy Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì. Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết. Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng: Trạng chết chúa cũng băng hà Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn.

>>>Xem thêm truyện cổ tích đặc sắc tại "Truyện Cổ Tích Dân Gian Việt Nam Đặc Sắc".
 

 
Cùng chuyên mục
Làm thơ xin ăn - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Làm thơ xin ăn - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Tại một làng thuộc tỉnh nọ có tên địa chủ giầu có nứt vách, lại nổi tiếng gian á...

Vay tiền chúa Liễu - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Vay tiền chúa Liễu - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Lại một lần Quỳnh vào yết đền, thấy Chúa Liễu có nhiều tiền, lại đang lúc túng q...

Lế tế sao - Truyện cổ tích dân gian hay nhất việt nam

Lế tế sao - Truyện cổ tích dân gian hay nhất việt nam

Chúa Trịnh lâm bệnh ngày một nặng. Lúc đầu cớm nắng, cớm gió, dần dần nửa tỉnh,...

Cồn Trạng lột - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Cồn Trạng lột - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Phía trước nhà Quỳnh là một cánh đồng sâu rộng vài chục mẫu. Thuở còn sống ở quê...

Tài ứng đối của Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh

Tài ứng đối của Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh

Năm ấy, được tin sứ nhà Thanh khét tiếng hống hách sắp sang nước ta, vua Lê, chú...

Thi vẽ - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Thi vẽ - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam

Sứ Tàu vốn là một tay vẽ rất giỏi. Một hôm, hắn khoe tài với Quỳnh, ra giọng thá...