[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 4: Soạn bài: Tập đọc: Một người chính trực

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 4: Soạn bài: Tập đọc: Một người chính trực

  • 16:47 16/03/2022
  • Xếp hạng 4.6/5 với 8 phiếu bầu

I. CÁCH ĐỌC

Giọng kể thong thả, rõ ràng. Đọc phân biệt lời các nhân vật. Nhấn giọng những từ ngữ thể hiện tính cách ngay thẳng thái độ kiên quyết tuân theo di chiếu của vua (chính trực, nhất định không nghe...). Đó là phần đầu. Riêng phần sau, lời Tô Hiến Thành, đọc với giọng điềm đạm nhưng dứt khoát, kiên định.

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ ông không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua đã mất. Tô Hiến Thành cương quyết làm theo di chiếu, lập thái tử Long Cán lên làm vua.

2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ cử người tài ba chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình.

3. Nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành vì những con người này lúc nào cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng tư. Chính vì thế, họ làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc.

Nội dung: Ca ngợi sự thanh liêm, chính trực, tấm lòng vì dân, vì nước của Tô Hiến Thành - một vị quan chính trực thời xưa.

Bài học tiếp theo:Nguồn truyện tại truyencotich.fun


[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 4: Soạn bài: Chính tả: Nhớ viết: Truyện cổ nước mình - Phân biệt r/d/gi, ân/âng

 
Cùng chuyên mục
[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 3: Soạn bài: Soạn bài: Tập làm văn: Viết thư

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 3: Soạn bài: Soạn bài: Tập làm văn: Viết thư

Người ta viết thư để thăm hỏi, thông báo tin tức cần thiết cho nhau, trao đổi ý...

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 3: Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 3: Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

Chứa tiếng hiền, hiền dịu, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa, hiền lành, hiền thảo, h...

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Soạn bài: Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Soạn bài: Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật

Những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 4: Soạn bài: Chính tả: Nhớ viết: Truyện cổ nước mình - Phân biệt r/d/gi, ân/âng

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 4: Soạn bài: Chính tả: Nhớ viết: Truyện cổ nước mình - Phân biệt r/d/gi, ân/âng

Chú ý các từ có âm đầu r / d / gi hoặc có vần ân / ăng.

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 4: Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 4: Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

Các từ phức truyện cổ, ông cha, đời sau do các tiếng có nghĩa tạo thành (truyện...

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 4: Soạn bài: Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính

[Tiếng Việt 4]: Tập 1: Tuần 4: Soạn bài: Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính

Ngày xưa, ở vương quốc Đa-ghét-xtan có một ông vua nổi tiếng bạo ngược. Dưới tri...