[Ngữ Văn 10] Soạn bài Hoạt đồng giao tiếp bằng ngôn ngữ - Siêu ngắn

[Ngữ Văn 10] Soạn bài Hoạt đồng giao tiếp bằng ngôn ngữ - Siêu ngắn

 • 14:08 26/01/2022
 • Xếp hạng 4.0/5 với 21 phiếu bầu

Bài soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ dưới đây sẽ giúp cho các em chuẩn bị những kiến thức cần thiết một cách chu đáo và đầy đủ nhất trước khi đến lớp. Mong rằng các em sẽ có được một bài soạn như ý trước khi đến lớp.

Soạn bài Hoạt đồng giao tiếp bằng ngôn ngữ

Hướng dẫn soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Câu 1: (trang 14 sgk Ngữ văn 10 Tập 1):

a. Hoạt động giao tiếp của văn bản được trích dẫn diễn ra giữa vua Trần và các bô lão.

 • Hai bên có quan hệ vua – tôi.
 • Cương vị của nhân vật giao tiếp cũng có sự khác nhau:
  • Vua: người đứng đầu của một đất nước.
  • Các vị bô lão: đại diện cho các tầng lớp nhân dân, nêu lên ý kiến của đông đảo quần chúng.

b. Khi vua Trần hỏi thì các bô lão là vai người nghe, vua Trần là vai người nói; khi các bô lão trả lời vua Trần là vai người nghe, các bô lão là vai người nghe.

 • Người nói hỏi: Nên đánh hay nên hòa? tương ứng với câu hỏi là câu trả lời của người nghe: Đánh! Đánh!

c. Hoạt động giao tiếp trên diễn ra tại điện Diên Hồng, vua Trần hỏi ý kiến các bô lão về cách đối phó với giặc Nguyên Mông khi nước ta đứng trước nguy cơ bị xâm lược

d. Hoạt động giao tiếp trên hướng vào việc bàn bạc sách lược đối phó với quân xâm lược.


e. Mục đích của cuộc giao tiếp là tìm ra một sách lược vua tôi đồng lòng trong việc đối phó với giặc Nguyên và cuộc giao tiếp đã đạt được mục đích

Câu 2: (trang 15 sgk Ngữ văn 10 Tập 1):

a. Nhân vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp này là tác giả cuốn SGK (người viết) và học sinh (người đọc).Nguồn truyện tại truyencotich.fun

 • Người viết có nhiều vốn sống, có trình độ biết sâu hiểu rộng (về văn học), là những người từng nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy văn học.
 • Người đọc, trái lại ít tuổi hơn, có vốn sống và trình độ hiểu biết chưa cao

b. Hoạt động giao tiếp này được tiến hành trong môi trường giáo dục của nhà trường

c. Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, cụ thể là kiến thức về Văn học.

 • Đề tài: Tổng quan văn học Việt Nam.
 • Các vấn đề cơ bản:
  • Các bộ phận cấu thành của văn học Việt Nam.
  • Tóm tắt tiến trình phát triển của lịch sử văn học và thành tựu của nó.
  • Những nét lớn về nội dung, nghệ thuật của văn học Việt Nam.

d. Mục đích:

 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về những vấn đề cơ bản của văn học Việt nam
 • Tiếp nhận và lĩnh hội những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam theo tiến trình lịch sử thông qua việc học các văn bản
 • Rèn luyện và nâng cao các kĩ năng nhận thức, đánh giá các hiện tượng văn học và kĩ năng tạo lập văn bản

e. Văn bản sử dụng rất nhiều các thuật ngữ chuyên ngành văn học.

 • Câu văn phức tạp, nhiều thành phần nhưng rất mạch lạc và chặt chẽ,
 • Văn bản có kết cấu mạch lạc, rõ ràng; các mục lớn, nhỏ, các luận điểm…đều được đánh dấu và trình bày sáng rõ.
 
Cùng chuyên mục
[Ngữ Văn 10] Soạn bài Tổng quan văn học Việt Nam siêu ngắn

[Ngữ Văn 10] Soạn bài Tổng quan văn học Việt Nam siêu ngắn

Bài soạn văn Tổng quan văn học Việt Nam trước khi đến lớp sẽ giúp các em nắm các...