Bốn anh em nối khố - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Bốn anh em nối khố - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

  • 05:59 19/04/2020
  • Xếp hạng 4.0/5 với 20 phiếu bầu

Bốn anh em nối khố kể về trạng bói được mấy quẻ minh bạch rạch ròi như thế, cho nên từ trong cung phủ cho đến ngoài thành phố đều khen là Quỷ Cốc (1) phục sinh. Văn nhân, võ sĩ, kẻ xa người gần đua nhau đến như nước chảy. Lắm người không biết mặt Trạng là thế nào.

Bốn anh em nối khố

Bấy giờ có một người họ Lê tức Trạng Ăn – Lê Nại; một người họ Nguyễn tức Trạng Cờ – Nguyễn Huyên; một người họ Vũ tức Trạng Vật – Vũ Phong, đều là danh sĩ ở trấn Hải Dương. Nhân đi thi đến Thăng Long, thấy nói Trạng có tài biết trước, cùng rủ nhau đến hỏi công danh sớm muộn. Trạng hỏi lần lượt tất cả thì các ông ấy cùng đồng niên (2) với mình, nên cười mà bảo rằng:

– Trông các ngài trạng mạo như thế này còn lo gì chẳng có công danh mà còn phải bói toán. Nhưng các quan anh muốn biết vận số, có bụng hỏi đến đàn em thì đàn em cũng phải xin nói. Bây giờ hãy xin các quan anh uống với đàn em một vài chén rượu để tự tình cái nghĩa đồng niên đã.

Ba người thấy Trạng có bụng hào phóng như vậy, đều bảo nhau xin kết làm bạn nối khố, hoạn nạn sinh tử cũng phải có nhau. Đêm hôm ấy, bốn người cùng uống rượu vui vẻ. Tiệc xong, Trạng bảo cho ba người rằng:

– Hiện bây giờ thánh thể mỏi mệt. Và xuân thu lại cao, không lâu tất là tới kỳ rồng ngự chầu trời. Và có cái biến cố lạ. Qua hồi ấy rồi, mới có ông thái bình thiên tử ra đời, thời may chúng ta mới có đường bay nhảy, dựng công lập nghiệp. Bấy giờ giao long gặp mưa, cánh hồng thuận gió, tự nhiên công danh hiển hách, can gì phải số với toán.


Ba người hỏi:

– Quan anh đã có tài biết trước, chắc hẳn không sai, nhưng tình hình lâu hay chóng, xin quan anh cho biết.

Trạng nói:

– Tôi xem số vận, tính cũng không lâu, chỉ độ trong một, hai năm, chỉ sợ không có tài mà thôi, chứ có tài thời ngại gì! Thôi, ta hãy nên gắng chí trau mài, chờ đợi gió mây.

Từ đó bốn người chơi bời, giao kết với nhau thân tình.

Hôm khác, đang ngồi với nhau, tự dưng ông Trạng họ Lêthan thở rằng:

– Hình dung trạng mạo như thế này mà chỉ khỏe sức ăn thôi. Nay lần mai lữa, cót đầy cót vơi, bao nhiêu cũng hết. Chẳng biết về sau có được nên cơm cháo gì hay không?

Trạng nói đùa và dỗ rằng:

– Văn hay chữ tốt, lo gì không có người dùng. Thôi cứ yên trí, trời cho ngày sau tôi có làm nên, hễ đi sứ thời tôi cử làm phó.

Ông Trạng họ Vũ ngồi bên tủm tỉm cười hỏi rằng:

– Ấy chứ như tôi bé nhỏ thế này, thời ông cắt cho tôi làm gì?

Trạng lại nói đùa rằng:

– Tướng ống ngũ đoản, người văn dạng võ. Hễ về sau tôi có làm quân sư thời tôi cử làm tiên phong.Nguồn truyện tại truyencotich.fun

Nói xong, họ cười ầm cả lên. Sực thấy Trạng Cờ từ ngoài vào bảo rằng:

– Chết rồi, các ông không biết chuyện gì ư? Còn sướng cái gì mà cười lắm vậy!

Ông Trạng họ Vũ hỏi:

– Ở ngoài có việc gì lạ hẳn?

Trạng Cờ nói:

– Vừa nghe thấy tin trong nội đình nói rằng hoàng thượng băng hà, đương nghị lập vua mới, đảng nọ đảng kia đang lung tung ầm ĩ cả lên.

Trạng nói:

– Từ đây trở đi ắt sẽ xảy ra nhiều việc…

——————————————————–

(1) Tên một người nổi tiếng bói toán giỏi thời trung cổ ở Trung Quốc.

(2) Đúng ra đồng niên là bạn đỗ cùng một khoa thi. Đây ý nói là cùng tuổi. Vì ba ông này và Trạng Lợn là bốn vị tá tinh cùng giáng trần một lúc.

>>>Xem thêm truyện cổ tích đặc sắc tại "Truyện Cổ Tích Dân Gian Việt Nam Đặc Sắc".

 
Cùng chuyên mục
Video: Từ Thức gặp tiên - Truyện dân gian

Video: Từ Thức gặp tiên - Truyện dân gian

Ngày xưa, vào đời Trần, niên hiệu Quang Thái (1388-1398) có chàng thư sinh ở đất...

Ân oán khôn lường - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Ân oán khôn lường - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Hôm phụng sắc, Trạng vào ngọc bệ bái mệnh. Lĩnh cờ biển, áo mũ xong, vua cho Trạ...

Làm thơ - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam chọn lọc

Làm thơ - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam chọn lọc

Buổi nọ, ba người đi qua một trang trại, nhìn vào có một cô gái xinh đẹp tuyệt t...

Cứu vua - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam chọn lọc

Cứu vua - Kho tàng truyện cổ tích dân gian việt nam chọn lọc

Một đêm, vào khoảng canh ba, tự nhiên hoàng cung phát hỏa, lửa cháy rực trời. Qu...

Truyền thuyết Bà Triệu - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Truyền thuyết Bà Triệu - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Muốn coi lên núi mà coiCó Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng Khi nói đến gươn...

Chân Trạng Nguyên - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Chân Trạng Nguyên - Truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc việt nam

Thứ Hậu lập tức sai quân đi đón Hoàng đệ về, rồi lập đàn để Hoàng đệ lên ngôi vu...